Sot fillon shpërndarja e shpërblimeve për pensionistët

Sikundër paralajmëroi më herët kryeministri Rama, se edhe këtë vit pensionistët do të gëzojnë bashkë me familjarët e tyre shpërblimin e fundvitit, sot ka nisur shpëndarja e tyre. Të gjithë të moshuarit do të marrin 5 mijë lekë, me rastin e festave të fundvitit.

Shpërndarja e shpërblimeve do të bëhet nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, duke nisur nga sot.

Ka qënë vetë kreu i ISSH-së, Astrit Hado, ai që ka dhënë detaje lidhur me mënyrën e procedimit, duke dhënë datat se kur merret shpërblimi sipas kategorive. Nga bonusi i fundvitit do të përfitojnë 677 mijë qytetarë, për të cilët qeveria ka akorduar një fond prej 34 milion dollarësh.

Grafiku i shpërndarjes së shpërblimit të pensionistëve për festat e fundvitit 2020:

  • në datën 21 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 1-2 dhjetor;
  • në datën 22 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 3-4 dhjetor;
  • në datën 23 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 7-8 dhjetor;
  • në datën 24 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 9-10 dhjetor;
  • në datën 25 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 11-14 dhjetor;
  • në datën 26 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 15-16 dhjetor;
  • në datën 28 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 17-18 dhjetor;
  • në datat 29 – 31 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që nuk e kanë tërhequr pensionin në ditët e mëparshme të muajit;
  • Shpërblimet e patërhequra në dhjetor, paguhen përgjatë ditëve në vazhdim, me paraqitjen e përfituesit në sportele.