Yuri Kim : Vizitë frymëzuese në Vlorë, & Fier, më lanë përshtypje të rinjtë…

Ambasada e Stheteve të Bashkuara në Tiranë:
🇦🇱 | “Vizitë frymëzuese në Vlorë, Risili & Fieri. Drejtuesit e shoqërisë civile më thanë se si ata kishin kapërcyer sfidat e Covid-it për të vijuar punën e tyre. Pashë se si SHBA po ndihmojnë për të rinovuar një klinikë në Risili, në mënyrë që banorët e fshatit të kenë kujdes shëndetësor. Më lanë shumë përshtypje të rinjtë të cilët diskutuan se si planifikojnë të ushtrojnë të drejtën për të votuar për herë të parë në jetën e tyre, cilat janë shqetësimet e tyre dhe çfarë shpresojnë për të ardhmen e vendit të tyre. Sa më shumë vende të vizitoj, sa më shumë njerëz që takoj, aq më shumë e dua🇦🇱“! Ambasadorja e SHBA Yuri Kim
🇺🇸 | “Inspiring visit to Vlora, Risili & Fieri. Civil society leaders told me how they had overcome challenges of Covid to continue their work. I saw how 🇺🇸is helping to renovate a clinic in Risili so that villagers can have health care. Impressed by young people who discussed how they plan to exercise their right to vote for the first time in their lives, what their concerns are, and what they hope for the future of their country. The more places I visit, the more people I meet, the more I
❤️
🇦🇱!” -U.S. Ambassador Yuri Kim