Soreka në monitorim: Ditën e votimit vizitoj disa qendra votimi

Luixhi Soreka në Twitter: “Së bashku me shumë kolegë të Bashkimit Evropian të Shteteve Anëtare do të vizitoj një numër të madh të vendvotimeve në ditën e zgjedhjeve. Ne inkurajojmë qytetarët e Shqipërisë të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar duke respektuar të gjitha masat kundër# COVID19.
BE i qëndron pranë Shqipërisë!”