Pse vrasësit serialë janë pothuajse të gjithë meshkuj?

Gratë kontribuojnë në kategorinë e vrasësve seriale me nje perqindje të “të ulët”, 10% :më shumë se 90% e krimeve të dhunshme janë kryer nga burrat. Eshtë për këtë arsye që studimet kriminologjike kanë injoruar tradicionalisht popullsinë femerore.

Psikopatologjitë e identifikuara nga psikiatër dhe psikologë në kontekstin e studimit të vrasjeve seriale, kanë nxjerrë në pah shkaqe nxitëse kryesisht të lidhura me një marrëdhënie “të sëmurë” midis nënës dhe fëmijës, në të gjitha variantet e saj të mundshme.

Thellimet e tipit antropologjik gjithashtu theksojnë një faktor praktik: për të kryer një krim të dhunshëm, shpesh është e nevojshme shumë forcë fizike, më e zakonshme tek burrat.

A do të ketë më shumë gra kriminele në të ardhmen?

Emancipimi i femrës megjithatë ka çuar në transformime të thella dhe në rritje në stilin e jetës së gruas perëndimore, duke e futur atë në zona dikur të rezervuara ekskluzivisht për seksin e kundërt.

Për këtë arsye, një hipotezë e ardhshme, e formuluar nga sociologë dhe psikologë të sektorit, parashikon një rritje të përqindjes së krimeve të dhunshme në botën e grave.