Si do të bëhen provimet? Ja vendimi i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja ka vendosur që provimet e sezonit të verës dhe mbrojtja e diplomave, të bëhen online.

Vendimin e ka konfirmuar Dekani i Fakultetit Artur Sula, raporton “opinion”.

Aktualisht studentët janë duke ndjekur mësimin online dhe në këtë mënyrë është menduar që të mbyllet semestri i dytë i këtij viti akademik.

Departamentet do të nxjerrin datat e provimeve sipas rregulloreve në fuqi dhe do të parashikohen dy data për secilën disiplinë.

Studentët kanë të drejtë të marrin pjesë në provim vetëm në një nga datat e caktuara nga departamenti.

Pas sezonit të verës, në korrik, studentët do të kenë mundësinë për një minivjeshtë, edhe kjo online.

Për studentët që nuk mund të lidhen online për të zhvilluar provimet ose mbrojtjen e diplomës, Fakulteti ka menduar që t’i zhvillojë ato në shtator.