Çdo shofer kalon mesatarisht 6 muaj të jetës së tij para semaforëve

Ngarja e makinës mund të jetë një aktivitet argëtues dhe relaksues. Kjo derisa ngecni para një semafori me drita të kuqe. Shoqata Kombëtare e Transportit në SHBA, thotë se mesatarja e kohës që shoferët kalojnë duke pritur që drita e kuqe të shndërrohet në jeshile është 75 sekonda, ose 6 muaj të jetës së një njeriu.

Kjo kohë, përbën rreth 20 për qind të të gjithë kohës së kaluar duke ngarë makinën. Sipas disa specialistëve, kjo kohë e humbur është tepër e gjatë, ndaj ata rekomandojnë jo pa qëllim përdorimin më tepër të transportit publik.