Raporti i OKB: Shqipëria, vendi me rritjen më të madhe të azilantëve

OKB:Shqipëria, vendi me rritjen më të madhe te azilantëve në raport me popullsinë në 2020.

Sipas një raporti të Komisionit Ekonomik për Europën ne Kombet e Bashkuara, mesatarja e refugjatëve në vitin 2020 ishte mbi 550 për 100 mijë banorë për Shqipërinë, një tendencë dukshëm në rritje në raport me vitin 2015 kur janë të njëjtat shifra dhe treguesi ishte rreth 350 për 100 mijë banorë.

Shqipëria vitet e fundit ka pasur një të larte të kërkesave për azil, duke u renditur e dyta në raport me popullsinë raporton Monitor.

Raporti i Kombeve të Bashkuara nënvizon se tendenca e vendeve të tjera në rajon është krejt e kundërt.Pra nëse krahasohen shifrat e vitit 2015 me ato të vitit 2020 ka përmirësime, pra më pak largime.

Burimi:Monitor