KQZ miraton fletën e votimit me emra për 12 qarqet e vendit

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar fletën e votimit me emra për 12 qarqet e vendit, duke rrëzuar kërkesën e PS-së, e cila kërkonte listat me numra.

Kandidatët për deputetë do të indentifikohen me emër, dhe kreu i këtij institucioni, Ilirjan Celibashi u shpreh se formati i fletë së votimit do të jetë e njëjtë për çdo qark.

Ndryshim ndërmjet qarqeve do të jetë përsa i takon madhësisë së gërmave e cila ndryshon në varësi të emrave në listë

Ilirjan Celibashi: Fleta e votimit do të jetë e përshtatur sipas numrit të kandidatëve, madhësisë së fondit dhe siglizimet e logove. Për çdo qark mënyra e të shkruarit, fondi dhe karakteristika teknike të shkrimit do të varen nga numri i kandidatëve për çdo qark. Vendimi hyn në fuqi menjëherë kundër tij mund të bëhet ankim në KAS brenda tre ditëve.

Modeli i fletës së votimit në zgjedhjet e 25 prillit
Modeli i fletës së votimit në zgjedhjet e 25 prillit