Çfarë duhet të dini rreth provimeve të Maturës Shtetërore

Drejtoresha e Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA), Rezana Vrapi, përmes një video-mesazhi ka dhënë disa detaje në lidhje me strukturën e provimeve të Maturës Shtetërore 2020.

Vrapi bën me dije se testi do të bazohet vetëm në 60 pyetje me alternativa dhe kohëzgjatja e tij do të jetë 2 orë.

“Testi i Maturës Shtetërore 2020 do të bazohet vetëm në pyetje me alternativa. Kohëzgjatja e tij do të jetë 2 orë dhe në total, numri i pyetjeve do të jetë 60. Është llogaritur që pyetjeve me alternativa u duhet më pak kohë se sa pyetjeve me zhvillim. Prandaj, ka një kohëzgjatje deri në 2 orë dhe jo 2 orë e gjysëm.

Janë hequr pyetjet ese nga pjesa e gjuhës së huaj dhe gjuhës shqipe. Dhe i gjithë testi do të bazohet vetëm në pyetje ku nxënësit do ta përzgjedhin përgjigjen.

Pra, nuk do ta shkruajnë atë. Koha është e mjaftueshme. Nga përvoja që ka QSHA dhe pilotimi që është bërë, gjykohet se të gjitha pyetjet janë të realizueshme brenda këtij orari, pra brenda 2-orëshit.

Patjetër që ka pyetje që duan më pak kohë se sa 1 minutë, sikurse ka edhe pyetje që mund të duan 1-2 minuta”, njoftoi Drejtoresha e QSHA.