Rama në takim me sipërmarrësit e rinj në fushën e Teknologjisë së Informacionit

“Me reformën e arsimit të lartë kemi hedhur një hap të madh në këtë hapsirë, por duhet të shtojmë programet për të financuar Universitetin por duhet të jenë programe që i shkojnë tregut të punës”

“Do të nxisim Universitetet për bashkpunim me universitetet e huaja, që të mos ju duhet të shkoni jashtë”

“Janina me 30 mijë studentë sot, ka qenë një krahinë e humbur”

“Do të sjellim këtu Universitetin Teknik të Stambollit si filial”