Cfarë është një giveaway

 

Është një nismë që të lejon të arrish një rritje të menjëhershme të ndjekësve kryesisht në rrjetet sociale, në faqe të tilla si instagram.Nëpërmjet një postimi nga një personazh me një numër të madh ndjekësish kërkohet që të bëhet “like” mbi këtë post, të komentohet duke përmendur 3 miq dhe të ndiqet llogaria e personazhit si dhe e biznesit në fjalë.

Tipologjia e këtij dhurimi u ndryshua nga tregu amerikan ku u kuptua se bashkimi bën fuqinë dhe duke u bashkuar në  një giveaway shumë biznese mund të dhurojnë më shumë dhe normalisht suksesi të ishte më i lartë.Ndaj atyre që duan të bëhen pjesë e dhurimeve të kësaj natyre u vendoset si kusht qe të ndjekin të gjithë llogaritë të cilat i ndjek personazhi influencues.një giveaëay mund të jetë një nismë e ndërmarrë nga një biznes i vetëm ose nga një personazh që u’a bën të ditur këtë bizneseve, duke i ftuar të bëhen pjesë.Pjesëmarrja e tyre bëhet përmes një tarife fikse, e cila vendoset nga personazhi që organizon këtë dhurim ose përmes negocimit të një produkti ose shërbimi që mbulohet nga biznesi pjesëmarrës.

Mekanizmi i organizimit të aktiviteteve të tilla, që kanalizohen te marketingu dixhital varet nga marrëveshja me të cilën palët bëjnë në fillim të eventit.Në rastet kur nisma është e biznesit, organizuesi paguhet nga ky i fundit, ndërkohë që në rastet kur iniciator është personazhi publik, pagesa gjenerohet nga të ardhurat totale që arkëtohen, pasi u janë zbritur shpenzimet për produktet pjesë e dhurimit.

Fituesit përzgjidhen përmes softwarë-ve specifikë që duhet të jenë të certifikuar, për të garantuar transparencë dhe barazi për të gjithë pjesëmarrësit.

Fushatat e giveaway zgjasin rreth 25-60 ditë.Muajt që rezultuan më të suksesshëm nga statistikat e giveaway në botë në vitin 2020 ishin qershori dhe nëntori.Mesatarisht 34% e konsumatorëve jane të rinj qe shtohen për herë të parë në një biznes.Markat jashtë shtetit mesatarisht nga një giveaëay fitojnë rreth 17 mijë ndjekës.Llogaritë në Instagram që organizojnë konkurse të kesaj natyre fitojnë 70% më shumë ndjekës sesa ata që nuk organizojnë asgjë.

Lexo edhe :   Rama në takim me sipërmarrësit e rinj në fushën e Teknologjisë së Informacionit

Burimi:Monitor