Aktualitet

Tryeza për Reformën Zgjedhore, zbardhet kalendari i punimeve


               Publikuar në : 12:36 - 27/01/20 B H

Opozita dhe mazhoranca kanë miratuar sot kalendari apo axhenda e punimeve për produktin final të dakordësuar në Tryezën për Reformën Zgjedhore.

Ata kanë përcaktuar disa data deri në 15 mars për të diskutuar propozimet mbi temat e caktuara.

Ndërkohë një pikë interesante është dhe se në kalendarin e punimeve është përfshirë edhe sistemi zgjedhor, ku 25 shkurti është përcaktuar si datë vetëm për propozimet lidhur me sistemin si dhe diskutimet lidhur me të.

KALENDARI I PUNIMEVE

Metodologjia e Reformës Zgjedhore prioritetet, axhenda dhe organizimi i punës

Reforma zgjedhore duhet të mbyllet brenda datës 15 mars 2020. Koha e shkurtër bën të domosdoshme që çështjet për debat të vendosen në rend prioritar me afate të qarta. Për këtë shërbejnë rekomandimet e ODIHR. Kalendari i temave që duhen trajtuar nga grupi i katër përfaqësuesve politike dhe ekspertet, sipas autorizimit nga Këshilli Politik, paraqiten si më poshtë:

Parakusht që këto masa të jenë efikase, është krijimi i një fushe loje të barabartë nëpërmjet zbatimit të plotë të parimit të “ndarjes së shtetit nga partitë politike” në përputhje me. Angazhimin e OSBE-se të parashikuar nga paragrafi 5.4 i Dokumentit të Kopenhagenit.

Në mënyrë që reforma të konsiderohet si e suksesshme nga ODIHR, ajo duhet që të trajtojë sa më gjerësisht rekomandimet e ODIHR.

Disa çështje mund të kërkojnë më shumë kohë, si çështja e referendumeve dhe ligji për financimin e partive politike apo mund të prekin kushtetutën dhe kërkojnë një debat më të gjerë apo rrugë miratimi tjetër. Pavarësisht prioriteteve të shprehura nga palët, grupi i ekspertëve duhet të fillojë menjëherë nga puna për çështjet për të cilat palët bien dakord se duhen trajtuar me prioritet në mënyrë të menjëhershme, ndërkohë që çështjet e tjera mbeten për t’u diskutuar më tej në nivel politik në Këshillin Politik dhe/ose grupin katërsh të përfaqësuesve politike.

Tema Afati
Propozime për parandalimin dhe goditjen e krimeve zgjedhore, përfshirë masa për rolin e policisë, prokurorisë dhe gjykatave në procesin zgjedhor kundër shitblerjes së votës, presionit mbi zgjedhësit dhe administratën, cenimit te sekretit dhe lirisë së votës dhe abuzimi me burimet shtetërore;

10 shkurt 2020
Ndarja e politikes nga krimi, nëpërmjet forcimit e zbatimit të procesit të dekriminalizimit me masa shtesë

10 shkurt 2020
Propozime për përfshirjen e teknologjisë në zgjedhje. 20 shkurt 2020
Propozime për financimin e fushatës zgjedhore, si dhe financimin e partive politike jashtë fushatës.

15 shkurt 2020
Propozime në lidhje përgatitjen e listave te zgjedhësve, pajisjen me karta ID, si dhe parandalimin e votimit fiktiv te emigrantëve.

5 shkurt 2020
Propozime për rolin e mediave në fushatë.

15 shkurt 2020
Propozime për parandalimin e abuzimit me burimet shtetërore dhe administratën publike në periudhën zgjedhore.

15 shkurt 2020
Propozimet mbi paanshmërinë e administratës zgjedhore në të gjitha nivelet

1 mars 2020
Propozime për sistemin e ankimimeve gjyqësore dhe administrative

25 shkurt 2020
Propozime për sistemin zgjedhor.

10 mars 2020
Propozime për votimin nga jashtë vendit.

1 mars 2020
Çështjet që lidhen me barazitë gjinore, regjistrimin e subjekteve, periudhën zgjedhore

3 shkurt 2020
Çështje te tjera teknike që reflektojnë ndryshimet e imponuara nga pikat e mësipërme

15 mars 2020
Ekspertët e Komisionit i Reformës Zgjedhore kanë hartuar draftet për një pjesë të madhe të çështjeve të parashikuara në kalendar por që nuk reflektojnë komentet dhe propozimet e opozitës jashtëparlamentare apo që nuk janë dakordësuar me të. Për këtë qëllim për të gjitha çështjet në kalendar përfaqësuesit e opozitës jashtë-parlamentare duhet të sjellin propozimet në formë të drafteve ligjore dhe zgjidhjeve alternative të mundshme dhe në përputhje me standardet e ODHIR për zgjedhje të lira e të ndershme. Në këtë aspekt duhet shfrytëzuar puna e bërë në draftin deri më sot nga ekspertet e opozitës. Për çështjet që do të ketë dakordësi të plotë dhe të përgatitura në nivel teksti ligjor të dakordësuar, draftet do të dërgohen për opinion paraprak tek ODHIR.

 


Kthehu
WhatsApp Denonco ne TT