Nga Prilli, kush bën aksidente paguan më shumë siguracion

Nga 1 prilli i vitit 2019 fillon regjistrimi i aksidenteve, veprim ky që do i detyrojë drejtuesit e mjeteve të paguajnë siguracionin e makinës më shtrenjtë.

Nga ana tjetër, ata që nuk shkaktojnë aksidente, siguracioni i tyre do të ulet deri në përgjysmim të tij.

Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, më këtë vendim synon ndërgjegjsimin e shoqërisë për të parandaluar dhe aksidentet.

Ky vendim i hap rrugë zbatimit të atij që quhet sistemi “Bonus-Malus”, i aplikuar me sukses nga shumë vende europiane.

Udhëzimi i Bordit të AMF-së u miratua si një kërkesë e tregut dhe për të krijuar shumë lehtësi për qytetarët. Kjo, pasi është verifikuar që në vendet ku është në zbatim ky lloj sistemi ka dhënë efekte në uljen e numrit të aksidenteve, mbrojtjen e jetës së qytetarëve dhe garantimin e një çmimi më të drejtë për siguracionet e makinave.